חדשות

עלייה בשיעור האלרגיה למזון בארצות-הברית

האקדמיה האמריקנית לאלרגיה, לאסתמה ולאימונולוגיה פרסמה נתונים עדכניים על אלרגיה למזון. 3% מהמבוגרים בארצות-הברית ו-6% מהילדים שגילם שלוש שנים ופחות סובלים מאלרגיה למזון. 35% - 50% מהארועים של שוק אנפילקטי נובעים מאלרגיה למזון

3% מהמבוגרים בארצות-הברית סובלים מאלרגיה למזון.
מספר הביקורים בחדר-מיון עקב אלרגיה למזון, בין השנים 2003 ו-2006, היה 317,000.
מספר האשפוזים עקב אלרגיה למזון עלה מ-2,600 לשנה בין השנים 1998 ו-2000 ל-9,500 לשנה בין השנים 2004 ו-2006.
כששה וחצי מיליון אמריקנים סובלים מאלרגיה לפירות-ים.
יותר מ-3 מיליון אמריקנים אלרגים לבוטנים או לאגוזים למיניהם (או גם וגם).
שיעור האלרגיה לבוטנים הוכפל משנת 1997 עד שנת 2002. רוב אלה שאלרגים לבוטנים (95%) לא אלרגים לקטניות אחרות. רבים מהם (25% - 50%) אלרגים לאגוזים.
בשנת 2007, דווחו בארצות-הברית כ-3 מיליון מקרים של ילדים ובני-נוער (עד גיל 18 שנים), שסבלו מארוע של אלרגיה למזון במהלך שנים-עשר החודשים שקדמו לדיווח.
שיעור האלרגיה למזון בקרב ילדים ובני-נוער עלה בארצות-הברית ב-18% משנת 1997 ועד שנת 2007.
לילדים שסובלים מאלגריה למזון סיכוי מוגבר (פי 2 - 4) לסבול מאסתמה או מאלרגיות אחרות. 6% מהילדים שגילם שלוש שנים ופחות סובלים מאלרגיה למזון.
אלרגיה לחלב היא האלרגיה למזון הנפוצה ביותר בקרב ילדים שגילם שלוש שנים ופחות (2.5%). אצל רוב הילדים (80%) חולפת אלרגיה זו עד גיל שש-עשרה שנים. 1.5%-3.2% אלרגים לביצים (בקרב 68% מהם חולפת האלרגיה עד גיל שש-עשרה), ו-1.2% אלרגים לבוטנים (בקרב 20% מהם חולפת האלרגיה עד גיל שש).
35% - 50% מהארועים של שוק אנפילקטי נובעים מאלרגיה למזון.
מספר המקרים של שוק אנפילקטי שנובעים ממזון עלה מ-21,000 בשנת 1999 ל-51,000 בשנת 2008.
20% מהאנשים שאלרגים לבוטנים חווים שוק אנפילקטי. 50% - 62% מהמקרים של שוק אנפילקטי שמסתימים במוות קשורים באלרגיה לבוטנים, ו-15% - 30% באלרגיה לאגוזים.

לפרסום באתר האקדמיה האמריקנית לאלרגיה, לאסתמה ולאימונולוגיה

נושאים קשורים:  חדשות,  שוק אנפילקטי,  אלרגיה למזון
תגובות