CT

חבלת ראש קלה: אם ה-CT תקין, אין צורך באשפוז

מחקר פרוספקטיבי עקב אחר ילדים שנבדקו בחדר מיון בשל חבלת ראש קלה ושבדיקת CT שעברו בחדר המיון הייתה תקינה. אף אחד מהם לא נזקק להתערבות נוירוכירורגית

05.12.2011, 14:38

נזק מוחי טראומטי הוא סיבת מוות מרכזית בקרב ילדים מעל גיל שנה. בדיקת CT היא בדיקת הבחירה לזיהוי/שלילה של דמם מוחי בקרב ילדים לאחר חבלת ראש קהה. מרבית הילדים שמגיעים לחדר מיון לאחר חבלת ראש אינם נזקקים לבדיקת CT. בקרב ילדים שספגו חבלה קלה (GCS 14-15), בדיקת ה-CT תקינה במעל 90% מהמקרים.

CT (אילוסטרציה)

CT (אילוסטרציה)

במקרים רבים ילדים שספגו חבלת ראש קלה מאושפזים להשגחה על מנת לעבור בדיקות נוירולוגיות עוקבות תכופות, כדי לאתר במהירות כל סימן להידרדרות. עם זאת, מחקרים מצאו כי בקרב מבוגרים שבדיקת CT שהם עברו הייתה תקינה, הידרדרות נוירולוגית היא נדירה מאוד, ועל פי מידע מוגבל בספרות ייתכן שזהו המצב גם אצל ילדים. מטרתו של מחקר זה הייתה לבדוק את שכיחות ההידרדרות במצבם של ילדים לאחר חבלת ראש קלה ובדיקת CT תקינה.

המחקר עקב אחר 13,543 ילדים שספגו חבלת ראש קלה (GCS>14) בלבד או כחלק מטראומה רב-מערכתית ושבדיקת CT שעברו בחדר המיון הייתה תקינה. במחקר השתתפו רק ילדים שאין להם גורמי סיכון (נטייה לדמם או Ventricular shunt). חציון הגיל היה 8.9 (טווח בין רבעוני 2.8-14.3 ), ו-63% היו בנים.

אצל 12,584 (93%) מדד GCS היה 15. מתוכם שוחררו 10,477 ילדים (83%) מחדר המיון לביתם. עבור 79% מהם היה מידע זמין לגבי מצבם (באמצעות שיחת טלפון או בדואר). 184 מהם (2%) עברו בדיקת הדמיה נוספת (CT או MRI), ואצל ארבעה מתוכם (0.04%) נמצאו ממצאים טראומטיים בבדיקה. אף אחד מהם (0%, 95%CI 0-0.04%) לא נזקק להתערבות נוירוכירורגית. 2,107 ילדים שאצלם מדד GCS היה 15 אושפזו להשגחה, מתוכם 54% סבלו מחבלת ראש בלבד ואצל 18% תועדו הקאות לאחר החבלה. 116 מהם (6%) עברו בדיקת הדמיה חוזרת, ואצל 11 (0.5%) נמצאו ממצאים טראומטיים. אף אחד מהם לא נזקק להתערבות נוירוכירורגית (0%, 95%CI 0-0.2%). ה-Negative Predictive Value של בדיקת CT תקינה בחדר המיון עבור ילד עם ציון 15 ב-GCS היה 100% (95%CI 99.97-100%).

אצל 959 ילדים מדד GCS היה 14. 581 (61%) מהם שוחררו מחדר המיון, ולגבי 79% מהם היה מידע זמין באשר למצבם לאחר השחרור. 13 (2%) עברו בדיקת הדמיה חוזרת, ואצל ילד אחד (0.2%) נמצא ממצא טראומטי. אף ילד לא נזקק להתערבות נוירוכירורגית (0%, 95%CI 0-0.6%).י378 ילדים אושפזו להשגחה. מתוכם 21 (6%) עברו בדיקת הדמיה חוזרת, ואצל חמישה מהם (1%) נמצאו ממצאים טראומטיים. אף אחד לא נזקק להתערבות נוירוכירורגית (0%, 95%CI 0-1.0%). ה- Negative Predictive Value של בדיקת CT תקינה בחדר מיון עבור ילד עם ציון 14 ב-GCS היה 100% (95%CI 99.6-100%).

החוקרים מסיקים כי ילדים לאחר חבלת ראש קהה, שציון ה-GCS שלהם היה 15-14 ושבדיקת CT שעברו בחדר המיון הייתה תקינה, נמצאים בסיכון נמוך מאוד להידרדרות נוירולוגית ולצורך בהתערבות נוירוכירורגית, ולכן אשפוזם לצורך מעקב נוירולוגי הוא מיותר ברוב המקרים.

חולשתו העיקרית של המחקר היא בכך שלא היה מידע רפואי זמין לאחר השחרור לגבי חלק ניכר מהילדים ששוחררו מחדר המיון לביתם. עם זאת החוקרים טוענים כי על מנת לשנות את מסקנות המחקר (כלומר, על מנת שהסיכון הכללי לבדיקת CT חוזרת עם ממצאים טראומטיים יעלה מעל 1%), יש צורך בשיעור של כ-5% של בדיקות חוזרות עם ממצאים טראומטיים בקרב הילדים שלא היה מידע זמין לגביהם. שיעור כזה אינו סביר בהתחשב בממצאים בקרב הילדים שאושפזו.

ערכה: ד"ר ורד פרכטרֿ
מקור:

Holmes et. al., Do Children With Blunt Head Trauma and Normal Cranial Computed Tomography Scan Results Require Hospitalization for Neurologic Observation? Annals of Emergency Medicine 2011 Oct;58(4):315-22.

נושאים קשורים:  CT,  רפואת חירום,  חבלת ראש,  GCS,  מחקרים
תגובות