חדר מיון

עירוי במיון ילדים – האם ראוי להיעזר במכשיר לזיהוי ורידים פריפריים?

מחקר שבחן את השאלה מצא כי המכשיר סייע בהחדרת עירוי לבני שנתיים ומטה בלבד, כאשר החדרת העירוי בוצעה על-ידי אחים מנוסים בטיפול בילדים

13.12.2011, 08:50

החדרת עירוי פריפרי היא פרוצדורה שכיחה מאוד בחדרי מיון ילדים, והיא גם מקור לכאב ולחרדה של הילד. זיהוי וריד מתאים נעשה באמצעות הסתכלות ותחושה, אולם אצל ילדים קיים לעתים קושי בזיהוי וריד מתאים, כיוון שהוורידים שלהם קטנים יותר, קיים יותר שומן תת עורי, והעור גמיש יותר מעורם של מבוגרים. על פי הדיווחים בספרות מספר הדקירות הממוצע עד להצלחה בהחדרת עירוי הוא 2.35.

מכשיר VeinViewer, שפותח על-ידי חברת Christie Medical, פועל באמצעות הקרנה של אור בטווח קרוב לאינפרה-אדום על עורו של המטופל. אור זה אינו מוחזר מוורידים. מצלמה דיגיטלית קולטת את האור המוחזר, ואז מוקרנת תמונה שבה מודגמים בבירור הוורידים על עורו של המטופל (לאחר הוספת קונטרסט). במחקרים קודמים נמצא כי המכשיר מסוגל להדגים ורידים שלא נראים בעין, ובבית חולים לילדים הודגם כי המכשיר הביא לעלייה של 31% בהצלחה להחדיר עירוי בניסיון ראשון, והוריד את מספר הדקירות הממוצע ב-35% ואת הזמן הדרוש להחדרת העירוי ב-39%. במחקר זה נבחן השימוש במכשיר בחדר מיון לילדים.

במחקר השתתפו 323 ילדים, בני 0–17, אשר נזקקו לעירוי פריפרי (אך לא במצב חירום). הילדים חולקו אקראית לשתי קבוצות: ל-171 מהם הוחדר העירוי בסיוע המכשיר, ול-165 הוחדר העירוי בשיטה הרגילה. איש מצוות המחקר ליווה את החדרת העירוי, ומדד את משך הזמן מהנחת חסם הוורידים או תחילת חיפוש וריד מתאים (המוקדם מביניהם) ועד להצלחה בהחדרת עירוי (אם בוצעו כמה ניסיונות נמדד הזמן של כל אחד מהם והזמן הכללי היה סכום כלל הניסיונות). נוסף לכך דרגו האחים בחדר המיון, ההורים, והילדים (מעל גיל שמונה) את רמת הכאב בהחדרת העירוי על פני סקלה ויזואלית (VAS) שנעה בין 1 ל-100.

לא נמצא הבדל במשך הזמן עד להצלחה בהחדרת עירוי בין שתי הקבוצות, או ברמת הכאב שהוערכה על-ידי האחים, ההורים והילדים.

בתת קבוצה של בני 0–2 (51 ילדים בקבוצת השימוש במכשיר, 56 ילדים בקבוצת הביקורת) נראתה ירידה במשך הזמן הדרוש להחדרת העירוי (ממוצע גיאומטרי של 121 שניות בסיוע המכשיר ו-167 שניות בלעדיו, p=0.047). לא נראה שינוי במספר הניסיונות שנדרש, ונראתה עלייה קלה, שאינה מובהקת סטטיסטית, בשיעור ההצלחות בניסיון הראשון. כמו כן, בתת קבוצה זו נראתה ירידה בהערכת הכאב על-ידי האח בקבוצה שבה נעשה שימוש במכשיר (חציון של 34 לעומת 46, p=0.01), ללא שינוי בהערכת הכאב על-ידי ההורים.

לסיכום, השימוש במכשיר נמצא יעיל מבחינת הורדת משך הזמן הדרוש להחדרת עירוי ותפיסת הכאב של האחים לילדים בני 0–2. החוקרים מציינים כי מדובר באחים מיומנים מאוד בהחדרת עירוי פריפרי לילדים, וייתכן כי לגבי צוות מיומן פחות יוכל המכשיר לסייע יותר.

המחקר מומן בחלקו על-ידי חברת Christie Medical.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:

Chapman et. al., VeinViewer-assisted Intravenous Catheter Placement in a Pediatric Emergency Department, Acad Emerg Med. 2011 Sep;18(9):966-71

נושאים קשורים:  חדר מיון,  עירוי פריפרי,  VeinViewer,  מחקרים
תגובות
 
Finaly Robert
17.12.2011, 17:43

מאמר חיובי, כדאי לקנות מכשיר אחד כזה למיון לעזור לאלה המתקשים להחדרת עירוי לילדים קטנים

ג'ני
11.05.2014, 13:40

האם משתמשים במכשיר מסוג זה בישראל?