הנשמה

שימוש ב-Supraglottic Airway Device על ידי מטפל לא מיומן – השוואה בין שני מכשירים

במחקר שנערך באיטליה הושוו שיעורי ההצלחה, פרמטרים של יעילות ההנשמה ומידת תחושת האי-נוחות בעת שימוש בשני סוגים של מכשיר Supraglottic Airway Device

13.05.2012, 08:28

אינטובציה של קנה הנשימה היא הטיפול היעיל ביותר לאבטחת דרכי האויר, אולם מדובר במיומנות המחייבת ניסיון מתמשך. מחקר קודם הדגים כי בעד 25% מהמקרים שבהם פרמדיק במסגרת שירות רפואת חירום ביצע אינטובציה של קנה הנשימה, לא מוקם הצינור היטב. מכשירי Supraglottic Airway Device נמצאו בטוחים לשימוש על ידי מטפלים שניסיונם מוגבל באבטחת דרכי האויר, ובהנחיות האירופאיות העדכניות לגבי החייאה לא מודגשת העדיפות של ביצוע אינטובציה לעומת שימוש ב- Supraglottic Airway Device.

יש שני סוגי מכשירי Supraglottic Airway Device – אחד מהם נקרא LMA Supreme, ובו נדרש ניפוח של המכשיר על מנת לשמור על מיקומו ולהבטיח אטימה סביב המכשיר, והשני נקרא i-gel, ובו לא נדרש ניפוח. בשני המכשירים יש אפשרות לניקוז הפרשות מהקיבה. במחקר זה, שבוצע במרכז יחיד באיטליה, בוצעה השוואה בין שני המכשירים מבחינת שיעורי ההצלחה בשימוש על ידי מטפלים לא מיומנים.

80 מטפלים לא מיומנים, ללא ניסיון בטיפול החייאה או בטיפול בטראומה בעבר (11 אחיות, 3 עובדים סוציאליים, 48 סטודנטים לרפואה ו-18 רופאים מנתחים), עברו הכשרה קצרה בשימוש בשני המכשירים. ההכשרה כללה הדרכה במשך 15 דקות ושני ניסיונות להחדרת כל סוג מכשיר בבובות החייאה. בהמשך הוקצו המשתתפים לשתי קבוצות, ומשתתפי כל קבוצה השתמשו במכשיר אחר. המשתתפים החדירו את המכשירים לדרכי האויר של מטופלות מורדמות לפני ניתוח שד בפיקוח מרדים מיומן, ותוך מדידת משך הזמן עד להצלחה, מספר הניסיונות עד להצלחה, פרמטרים של יעילות ההנשמה ומידת הכאב בגרון לאחר הניתוח.

שיעור ההצלחה בניסיון הראשון היה 77% במכשיר LMA Supreme לעומת 54% במכשיר i-gel. שיעור הכישלונות (לאחר שלושה ניסיונות) היה 0 במכשיר LMA Supreme לעומת 15% במכשיר i-gel.

ה-leak pressure היה גבוה יותר באופן מובהק במכשיר LMA Supreme, וכך גם נפח האויר הנשאף (expiratory tidal volume). שיעור המקרים שבהם דיווחו המטופלות על כאב בגרון היה 44% בשימוש במכשיר LMA Supereme לעומת 20% במכשיר i-gel.

מגבלת המחקר העיקרית היא עריכתו במטופלות מורדמות לאחר צום – לפיכך לא ברור כי התוצאות תקפות גם לגבי מטופלים במצב חירום.

החוקרים מסכמים כי שני המכשירים הוחדרו בשיעור הצלחה גבוה על ידי מטפלים לא מיומנים, ושיעורי ההצלחה היו גבוהים יותר לגבי מכשיר LMA Supreme.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Ragazzi et al.; LMA SupremeTM vs i-gelTM – a comparison of insertion success in novices, Anaesthesia. 2012 Apr;67(4):384-8

נושאים קשורים:  הנשמה,  רפואת הרדמה,  Supraglottic Airway Device,  אינטובציה,  אבטחת דרכי אויר,  מחקרים
תגובות