סוכרת

רמת הסוכר בדם משפיעה על התמותה מדלקת ריאות

במחקר קוהורט פרוספקטיבי נמצא כי רמת גלוקוז גבוהה בדם בעת הקבלה לבית החולים קשורה בסיכון מוגבר לתמותה של מטופלים הסובלים מדלקת ריאות הנרכשת בקהילה

05.08.2012, 08:47

סוכרת קשורה לפגיעה בתפקוד מערכת החיסון, והיא מגבירה את הסיכון למחלות זיהומיות בכלל, ולדלקת ריאות נרכשת בקהילה (CAP – community acquired pneumonia) בפרט. במחקרים רטרוספקטיביים שבחנו את השפעת הסוכרת על שיעור התמותה ועל משך האשפוז עקב CAP נמצאו תוצאות סותרות. מחקר זה הוא מחקר פרוספקטיבי, ובו נבחן הקשר בין רמת הגלוקוז בדם וסוכרת לבין תמותה עקב CAP.

נכללו משתתפים מבוגרים בעלי תסנין ריאתי חדש בצילום חזה בשילוב עם תסמין או סימן אחד לפחות של זיהום בדרכי הנשימה התחתונות. לא נכללו משתתפים שנמצא אצלם דיכוי חיסוני או שאושפזו במהלך 28 הימים הקודמים. סוכרת מאובחנת אותרה על פי דיווח המשתתפים או על פי טיפול תרופתי. רמת הגלוקוז בדם נבדקה בעת הקבלה. נכללו 6,891 משתתפים מ-12 מרכזים רפואיים. גילם הממוצע היה 59.8±18.5 שנים. 4.7% מהם נפטרו תוך 28 יום, 7.5% מהם נפטרו תוך 90 יום ו-9.4% נפטרו תוך 180 יום.

שיעור התמותה היה גבוה יותר במקרים של סוכרת ידועה – 14.5% לעומת 6.1% תוך 90 יום. לאחר הבאתם בחשבון של משתנים נוספים נמצא סיכון יחסי של 1.29 (95%CI 1.08-1.54) לתמותה.

עלייה ברמת הגלוקוז בדם בבדיקה בעת הקבלה נמצאה קשורה בשיעור תמותה מוגבר (Ptrend <0.001). שיעור התמותה לאחר 90 יום היה 3% במקרים שבהם רמת הגלוקוז הייתה תקינה לעומת 10% במקרים שבהם רמת הגלוקוז הייתה גבוהה (adjusted HR 1,72, 95%CI 1.33-2.23). בהשוואה למטופלים שרמת הגלוקוז שלהם הייתה תקינה (4-5.99mmol/L), בקרב מטופלים שרמת הגלוקוז שלהם הייתה 6-10.99mmol/L היה הסיכון היחסי לתמותה לאחר 90 יום 2.80 (95%CI 2.19-3.57), בקרב מטופלים שרמת הגלוקוז שלהם הייתה 11-13.99mmol/L היה הסיכון היחסי 3.82 (95% CI 2.63-5.55), ובקרב מטופלים שרמת הגלוקוז שלהם הייתה גבוהה מ-14mmol/L היה הסיכון היחסי לתמותה 5.91 (95%CI 4.10-8.54). מגמה דומה נמצאה גם לגבי התמותה לאחר 28 יום ולאחר 180 יום.

העלייה בסיכון היחסי לתמותה במקרים של עלייה ברמת הגלוקוז בדם נמצאה לגבי מטופלים הסובלים מ-CAP ברמת סיכון נמוכה או בינונית (ציון 0-2 במדד CRB-65), אך לא ברמת סיכון גבוהה.

מגבלות המחקר כוללות בעיקר היעדר ביסוס קשר סיבתי בין רמת גלוקוז גבוהה לתמותה, העובדה שלא הובא בחשבון טיפול בגלוקוקורטיקואידים, והיעדר הבחנה בין מטופלים הסובלים מסוכרת לא מאובחנת לבין אלו שנראתה אצלם עלייה ברמת הגלוקוז הקשורה בדחק.

החוקרים מסכמים כי עלייה ברמת הגלוקוז בדם וסוכרת בעת אבחנת CAP קשורות בסיכון מוגבר לתמותה עקב המחלה. לפיכך יש לבצע בירור לזיהוי סוכרת סמויה, וכן לערוך מחקרים נוספים על מנת לבחון את השפעתו של טיפול תרופתי לסוכרת. במחקרים אלו יש להתמקד בעיקר במטופלים ברמת סיכון נמוכה או בינונית.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Lepper et al.; Serum glucose levels for predicting death in patients admitted to hospital for community acquired pneumonia: prospective cohort study, BMJ. 2012 May 28;344:e3397.

נושאים קשורים:  סוכרת,  תמותה,  דלקת ריאות,  מחקרים
תגובות