מחקרים

סיכון לדימום מאג'ורי בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים לא מסתמי המטופלים בנוגדי קרישה: נתונים מהעולם האמיתי

מחקר מצא, כי התחלת טיפול עם Rivaroxaban או Warfarin היתה קשורה עם סיכון גדול משמעותית לדימום, בהשוואה להתחלת טיפול עם Apixaban; כאשר הושוותה ל-Warfarin, התחלת טיפול עם Apixaban היתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי

טיפול תרופתי ופרפור פרוזודורים (צילום: אילוסטרציה)

ישנו מידע מוגבל על בטיחות בעולם האמיתי של נוגדי קרישה פומיים שאינם אנטגוניסטים לויטמין Kי(NOACsי, Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants).

מחקר חדש השווה סיכון לדימום מאג'ורי בקרב מטופלים חדשים עם פרפור פרוזדורים ממקור לא מסתמי שהתחילו טיפול ב-Apixaban (אליקוויס – Eliquis; חברת PFIZER PHARMACEUTICALSי), Warfarin (קומדין – Coumadin; חברת TARO PHARMACEUTICALי), Dabigatran (פרדקסה – Pradaxa; חברת BOEHRINGER INGELHEIM) או Rivaroxaban (קסרלטו – Xareltoי; חברת BAYER PHARMA) בארה"ב.

המחקר הינו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שבוצע על מנת להשוות את הסיכון לדימום מאג'ורי בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורי לא מסתמי שהחלו טיפול ב-Warfarinי, Apixabanי, Dabigatran או Rivaroxaban. המחקר עשה שימוש במסד נתונים גדול בארה"ב מינואר 2013 עד דצמבר 2013. דימום מאג'ורי הוגדר כדימום הדורש אשפוז. מודל Cox העריך Hazard ratiosי(HRs) לדימום מאג'ורי לאחר התאמה לגיל, מין, קו-מורבידיות בבסיס ותרופות נוספות.

בקרב 29,338 מטופלים, 2,402 (8.19%) קיבלו Apixabanי, 4,173 (14.22%) קיבלו Dabigatranי, 10,050 (34.26%) קיבלו Rivaroxaban ו-12,713 (43.33%) קיבלו Warfarin. לאחר התאמה למאפייני בסיס, התחלה של Warfarinי[Adjudted HRי(aHRי) 1.93; 95%CIי1.12-3.33; p=0.018] או Rivaroxabanי(aHRי2.19; 95%CIי1.26-3.79; p=0.005) הייתה בעלת סיכון מוגבר לדימום מאג'ורי בהשוואה ל-Apixaban.

התחלת Dabigatranי(aHR 1.71י; 95%CIי0.94-3.10; p=0.079) היתה בעלת סיכון לא משמעותי לדימום מאג'ורי בהשוואה ל-Apixaban. כאשר הושווה ל-Warfarinי, Apixabanי(aHR 0.52י;95%CIי0.30-0.89; p=0.018) היה בעל סיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי.

מטופלים שהתחילו Rivaroxabanי(aHR 1.13י;95%CIי0.91-1.41; p=0.262) או Dabigatranי(aHR 0.88י;95%CIי0.64-1.21; p=0.446) היו בעלי סיכון לא משמעותי לדימום בהשוואה ל-Warfarin.

מסקנת החוקרים היתה, כי בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים לא מסתמי שהחלו טיפול בנוגדי קרישה בקליניקה בעולם האמיתי, התחלת טיפול עם Rivaroxaban או Warfarin היתה קשורה עם סיכון גדול משמעותית לדימום בהשוואה להתחלת טיפול עם Apixaban.

כאשר הושוותה ל-Warfarin, התחלת טיפול עם Apixaban היתה קשורה לסיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי. יש צורך במחקרים תצפיתיים נוספים על מנת לאשר ממצאים אלו.

מקור:
Lip, G.Y., Pan, X., Kamble, S., Kawabata, H., Mardekian, J., Masseria, C., Bruno, A. and Phatak, H., 2016. Major bleeding risk among non‐valvular atrial fibrillation patients initiated on apixaban, dabigatran, rivaroxaban or warfarin: a “real‐world” observational study in the United States. International Journal of Clinical Practice, 70(9), pp.752-763.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור פרוזדורים,  נוגדי קרישה,  warfarin,  apixaban,  dabigatran,  Rivaroxaban,  אליקוויס,  ELIQUIS,  קומדין,  Coumadin,  פרדקסה,  pradaxa,  קסרלטו,  Xarelto