מחקרים

הזרקה צווארית של חומר הרדמה: גישה חדשה לטיפול בכאב ראש חריף בילדים

כאבי ראש משפיעים על 10-51% מהילדים בארה"ב ומהווים סיבה מובילה לפניות למחלקות לרפואה דחופה. שיטה חדשה לטיפול בכאבי ראש הינה הזרקה תוך שרירית בילטרלית של חומר הרדמה ארוך טווח לאזור הצווארי התחתון. מחקר פרוספקטיבי, עם קבוצת ביקורת בחן את ההשפעה של הזרקת רופיווקאין על כאב ראש חריף בילדים

מחקר זה ביקש לבחון האם הזרקת רופיווקאין צווארית פרה-ספינאלית גורמת להקלה על כאבי ראש בילדים לעומת טיפול אינבו, כך שניתן לשחררם מבית החולים.

המחקר בוצע בתבנית פרוספקטיבית, כפולת סמיות עם קבוצת ביקורת בהשתתפות ילדים בגילאים 7-17 שפנו למחלקה לרפואה דחופה בתלונה על כאבי ראש. המשתתפים חולקו בצורה אקראית לשלוש קבוצות: 1. הזרקת רופיווקאין 0.5% צווארית פרה-ספינאלית, 2. הזרקת סליין איזוטוני באותה שיטה ו-3. קבוצת "מהלך טבעי" (ללא סמיות) שלא קיבלה טיפול ב-30 הדקות הראשונות. ציון כאב הוערך בתחילת המחקר ובמרווחי זמן של 10, 20 ו-30 דקות לאחר מתן הזריקה. לאחר 30 דקות ניתן טיפול נוסף במידת הצורך. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור הילדים ששוחררו עם הפגת כאב מספקת בתום 30 דקות ללא צורך בטיפול נוסף. תוצאים משניים כללו הפחתת ציון כאב, חזרת כאבי ראש וחזרה לקבלת טיפול עם כאב ראש.

במחקר נכללו 153 ילדים. שיעור הילדים ששוחררו עם הפגת כאב מספקת בתום 30 דקות היה דומה בשתי קבוצות ההתערבות (32% בקבוצת הרופיווקאין לעומת 28% בקבוצת הסליין; הפרש באפקט 4%; רווח בר-סמך 95% -14%-21%). לעומת זאת, רק 4% בקבוצת ה"מהלך הטבעי" שוחררו ללא טיפול נוסף לאחר הערכת ה-30 דקות. ירידה בציוני כאב, חזרת כאבי ראש וחזרה לקבלת טיפול היו דומים בשתי קבוצות ההתערבות.

מסקנת החוקרים היא כי הזרקה צווארית פרה-ספינאלית של רופיוואקאין או סליין הייתה יעילה בכשליש מהחולים.

מקור: 

Yaeger, S.K. et al.  (2017) Annals of Emergency Medicine. Article in Press

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב ראש,  רופיווקאין,  הזרקה צווארית
תגובות