מחקרים

מניעת אשפוזים בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

מחקר עוקבה זה שבוצע ב-16,666 מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מצא כי אוכלוסייה זו נמצאת בסיכון מוגבר לאשפוזים הניתנים למניעה ויש צורך באסטרטגיות טובות יותר לזיהוי וניהול מצבים אלו

אשפוז בבית חולים (צילום: אילוסטרציה)

מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית חווים בריאות גופנית ומקבלים טיפול רפואי פחות טובים. עם זאת, ישנו מידע מוגבל לגבי הפוטנציאל למנוע אשפוזים דחופים באוכלוסייה זו. בעבודה זו החוקרים מתארים אשפוזים כלליים וניתנים למניעה במבוגרים עם וללא מוגבלות שכלית התפתחותית באנגליה ובוחנים הבדלים בניהול ראשוני בקהילה של שני מצבים רפואיים אשר טיפול בהם יכול למנוע אשפוז (ACSC- ambulatory care-sensitive conditions).

לצורך ביצוע המחקר בוצע שימוש בנתונים ממוחשבים מעוקבה של 16,666 מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ו-113,562 מקרי ביקורת שהותאמו לפי גיל ומין ללא מוגבלות מ-343 מרפאות קהילה באנגליה. בוצע שימוש בשיעורי היארעות מרגרסיית Poisson מותנית על מנת לבחון אשפוזים כוללים וניתנים למניעה. ניהול בקהילה של זיהומים בדרכי האוויר התחתונות וזיהומים בדרכי השתן, כמייצגים של ACSC, לפני האשפוז הושוו באנליזה לא מותאמת בין מבוגרים עם וללא מוגבלות שכלית התפתחותית.

השיעור הכולל של אשפוזים דחופים עבור מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית לעומת מבוגרים ללא מוגבלות היה 182 לעומת 68 ל-1,000 עבור כל שנה (יחס סיכויים= 2.82, רווח בר-סמך 95%, 2.66-2.98). ASCS היוו 33.7% מהאשפוזים הדחופים בקבוצת העיכוב לעומת 17.3% בקרב האחרים (יחס סיכויים 5.62, 5.14-6.13). תקנון לתחלואה נלווית, עישון, ומחסור לא הסביר את ההבדל במלואו (יחס סיכויים 3.60, 3.25-3.99). למרות שמבוגרים עם מוגבלות שכלית היו בסיכון גבוה כמעט פי 5 לאשפוזים עבור זיהומים בדרכי הנשימה התחתונות ובדרכי השתן, השימוש בשירותי רפואה בקהילה, הניהול והבדיקות לפני אשפוז היו דומים לאוכלוסייה הכללית.

מסקנת החוקרים היא כי מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הינם בסיכון מוגבר לאשפוזים דחופים הניתנים למניעה. גיבוש אסטרטגיות בקהילה לזיהוי וניהול טוב יותר של ACSC, ובכלל זה זיהומים בדרכי הנשימה התחתונות ובדרכי השתן יכול להפחית את שיעור האשפוזים באוכלוסייה זו.

מקור: 

Hosking, F.J. et al. (2017) Annals of Family Medicine.  15(5), 462.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מוגבלות שכלית התפתחותית,  אשפוז,  זיהומים בדרכי השתן,  דלקת ריאות
תגובות