מחקרים

שימוש במוצרי קנאביס אכילים כרוך בתחלואה חריפה ניכרת

במחקר זה נמצא כי אכילת מוצרי קנאביס מובילה למספר פניות גבוה משמעותית למחלקה לרפואה דחופה לעומת עישון מוצרי קנאביס, בתקנון למכירות

ביקורים במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) הקשורים בקנאביס נמצאים בעליה בשל הזמינות הגוברת של הסם במדינת קולורדו. מוצרי קנאביס אכילים קשורים בביקורים במחלקה לרפואת ילדים דחופה ורופאים מטפלים מדווחים על היארעות גבוהה של ביקורים הקשורים באכילת מוצרי קנאביס גם במבוגרים. המחקרים ביקשו לבחון האם מוצרי קנאביס אכילים מובילים ליותר ביקורים במלר"ד מאשר מוצרים נשאפים כאשר מבוצע תקנון לזמינות המוצרים.

המחקר בוצע בתבנית רטרוספקטיבית על ידי סקירת תיקים בבית חולים אקדמאי גדול. המקרים זוהו על ידי קודי ICD-9 ו-ICD-10. כלל הביקורים במלר"ד עם קוד מתאים בין ה-1 לינואר 2012 וה-31 לדצמבר 2016 זוהו על ידי החוקרים. השיעורים של ביקורים במלר"ד הקשורים בעישון ובאכילה תוקננו על ידי מכירות מוצרים נשאפים ואכילים. נתונים אלו סופקו על ידי ממשלת קולורדו.

החוקרים זיהו 9,973 ביקורים עם קוד ICD תואם עבור שימוש בקנאביס. מתוכם, 2,567 (25.7%) נמצאו קשורים על ידי החוקרים, לפחות בחלקם, לשימוש בסם. מתוכם, 238 (9.3%) היו קשורים לאכילת מוצרי קנאביס. בתקנון למכירות, אכילת מוצרי קנאביס הייתה קשורה בשיעור ביקורים במלר"ד הגבוה פי 269 מהשיעור בעישון מוצרי קנאביס. ביקורים הקשורים בעישון היו בעיקר בשל תסמונת היפראמסיס (p<0.0001) וביקורים הקשורים באכילה היו יותר בשל תסמינים פסיכיאטריים (p<0.0001).

החוקרים מסכמים כי ביקורים במלר"ד הקשורים במוצרי קנאביס נשאפים הינם יותר נפוצים מאשר אלו הקשורים באכילת מוצרי קנאביס אך בתקנון למכירות, מוצרים אכילים קשורים בשיעור גבוה בהרבה של ביקורים במלר"ד.

מקור: 

Monte, A. et al. (2018) Preprints with The Lancet  

נושאים קשורים:  מחקרים,  קנאביס,  תחלואה חריפה,  אכילה,  עישון,  מלר"ד
תגובות