מחקרים

שיעורים לאומיים של ביקורים במחלקה לרפואה דחופה הקשורים לסוכרת בערב הסעודית

במחקר זה בוצעה השוואת שיעורי הביקורים במחלקה לרפואה דחופה הקשורים לסוכרת לאורך השנים ובין מגדרים שונים

טיפול בחדר מיון (צילום: אילוסטרציה)

למרות שסוכרת הינה מרכיב חשוב בנטל המחלות על המטופל ועל מערכות הבריאות הלאומיות בערב הסעודית, הידע בנוגע לנפח הפניות למחלקות לרפואה דחופה הקשורות לסוכרת אינו מוגבל.

מטרת המחקר הינה לבחון את השינויים בשיעורי הביקורים במחלקות לרפואה דחופה הקשורים לסוכרת.

לצורך כך החוקרים השתמשו בתיעוד סטטיסטי הזמין לציבור בנוגע לבריאות פורסם ע"י משרד הבריאות הסעודי החל מ-2011 ועד 2015, לצורך קבלת מידע בנוגע לביקורים במחלקות לרפואה דחופה הקשורים לסוכרת. מגמות בשיעורים אלו הושוו במהלך הזמן וכן על פי מין. החוקרים חישבו את שיעור הביקורים פר 10,000 איש עבור כל קטגוריית מין ע"י חילוק המספר הכולל של ביקורים הקשורים לסוכרת באותה קטגוריה באוכלוסייה מאותו מין. החוקרים חישבו את שיעור ההבדל עם רווח-בר סמך 95% בשנים 2011-2015.

סך הביקורים השנתיים במחלקות לרפואה דחופה הקשורים לסוכרת עלה מ-617,683 מקרים ב-2011 ל-748,605 ב-2015. מספר הביקורים השנתיים הקשורים לסוכרת עלה ב-21% במהלך תקופת המחקר (20% עבור גברים ו-23% עבור נשים). בהשוואה לגברים, בקרב הנשים חלה עליה גדולה יותר בשיעור הביקורים מ-240.5 ל-249.8 ביקורים פר 10,000 נשים במהלך שנות המחקר (שיעור ההבדל, 9.6 פר 10,000 אנשים, רווח בר-סמך 95% -16.4-26.6 לעומת 5.7 פר 10,000 אנשים, רווח בר-סמך 95% 13.6-18.3; p=0.01).

לסיכום, למרות ששיעור הביקורים במחלקה דחופה הקשורים לסוכרת עלה משמעותית ב-2012, הוא נשאר יחסית יציב לאחר 2012 ועד סוף תקופת המחקר. תוכניות מניעתיות יעילות יותר אשר ימנעו את השימוש במחלקות לרפואה דחופה ומשאבי בריאות יקרים נוספים בקרב אוכלוסיית המטופלים בסוכרת דרושות.

מחקר זה מוגבל בכך שלחוקרים לא היה מידע בנוגע לאינדיקציות הספציפיות לביקורים שדווחו. הערכות אלו עשויות לייצג קשר נמוך יותר של הביקורים במחלקות לרפואת דחופה הקשורים לסוכרת מכיוון שהסקטור הפרטי לא נכלל.

מקור: 

Almalki, Z.S. et al. (2019) Annals of Saudi Medicine. 39(2)

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  מחלקה לרפואה דחופה,  שיעור הביקורים
תגובות