חדשות

כמה זמן לוקח לקבל מטופל ביחידה לטיפול נמרץ?

מחקר של ד"ר דניאל יעקובסון, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים ברזילי, על הגורמים המעכבים קבלת מטופלים לטיפול נמרץ וכיצד ניתן לקצר את זמן ההעברה

בית חולים, העברת מאושפזים. אילוסטרציה

מחקר שהוצג בשבוע שעבר בכנס השנתי ה-14 למדיניות הבריאות, בהובלת ד"ר דניאל יעקובסון, מנהל היחידה לטיפול נמרץ בבית החולים ברזילי, בשיתוף אבטחת האיכות, עסק בנושא קיצור זמן קבלת מטופל מורכב אל היחידה לטיפול נמרץ. מדובר במדד איכות חדש וייחודי שפותח ב"ברזילי".

כידוע, שיעורי תחלואה, תמותה וקיצור משך האשפוז, הם נושאים מרכזיים ביחידות לטיפול נמרץ. בתהליך העברת מטופל מורכב או במצב קריטי ליחידת טיפול נמרץ, קיים סיכון גבוה. מוכר קשר שלילי מובהק בין עיכוב בהעברה לבין התוצאות הקליניות.

הגורמים המשפיעים על הזמן מהחלטה להעביר את המטופל עד קבלתו בטיפול נמרץ כללי הם מערכתיים - כוח אדם, תפוסה ורוטינת עבודה - הן במחלקה השולחת והן ביחידה המקבלת.

מטרת המחקר היתה להעריך את משך תהליך העברת מטופל מורכב ממחלקות השונות בבית החולים אל היחידה לטיפול נמרץ כללי באמצעות ניתוח זמנים בשלבים השונים הכרוכים בתהליך.

במחקר בוצע ניתוח רטרוספקטיבי של נתוני 942 העברות מטופלים אל היחידה, בין יולי 2017 לינואר 2020. זמני התהליך נותחו בחלוקה לארבעה מרווחי זמן, החל מקבלת ההחלטה להעביר מטופל ועד לקבלתו בפועל אל טיפול נמרץ כללי.

מניתוח הנתונים עלה כי זמן העברה של חולים ממיון לטיפול נמרץ קצר יותר מזמן העברה ממחלקות כירורגיות ומחלקות פנימיות. הזמן הארוך ביותר הינו כאשר מיטה בטיפול נמרץ כללי תפוסה ויש להעביר חולה קל יחסית לאחת המחלקות, ולהכין יחידה לקליטת מטופל חדש. זמן קליטה של מטופל טרם התערבות ולאחר ההתערבות התקצר ב- 43%, מממוצע של 97 דקות לממוצע של 55 דקות.

לאחר ניתוח הנתונים, נערכה סקירה מקיפה של משכי הזמן על מנת לאתר גורמים מעכבים ולהציע שינויים בתהליך העבודה. נמצא כי גורמים מעכבים וחסמים בקיצור התהליך הם גורמים ארגוניים/ מערכתיים, תקשורת בין מחלקות, תיעוד לקוי ברשומות ואתגרים בסביבת העבודה.

הגורמים המעכבים הם היעדר הקפדה על תיעוד זמנים; היעדר מודעות הצוות ביחידה לטיפול נמרץ כללי על משמעויות תהליכי המדידה; ביצוע פעולות בסדר כרונולוגי ומעבר לפעולות המבוצעות במקביל כדי לקצר זמני העברה.

מסיכום המחקר עלה כי תהליך העברת מטופל הוא תהליך מורכב המצריך מדידה ובחינה מעמיקות של השלבים השונים הכרוכים בו. שימוש במתודולוגיות פרואקטיביות למדידה ושיפור איכות בתהליך העבודה עשוי להועיל בזיהוי צווארי בקבוק ונקודות לשינוי.

מהמחקר עולה כי יש צורך בשיקוף מתמיד של נתונים לצוותים והקפדה על רישום זמנים מדויק - המעקב והמדידה הובילו לשיפור הביצועים וצמצום זמני העברה. עוד מומלץ על ניתוח מקרים חריגים, בחינת תובנות וביצוע תהליכי שיפור; על שיתוף המחלקות המעורבות ובחינת תהליכים לקיצור זמני מעבר, לצד שיפור תהליכי תקשורת בין הצוותים במחלקות השונות וכן על מחויבות ותמיכה ניהולית ומקצועית לאורך כל התהליכים.

נושאים קשורים:  טיפול נמרץ,  ד"ר דניאל יעקובסון,  בית החולים "ברזילי",  מחקר,  חדשות
תגובות