חדשות

אושר בטרומית שלב ראשון בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי

ההצעה שאושרה מגדירה את ההכשרה הנדרשת לפרמדיק לשם קבלת תעודה במקצוע בריאות: סיום קורס פרמדיקים שמשרד הבריאות מכיר בו, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות

פרמדיקים של איחוד הצלה מעניקים טיפול רפואי. צילום דוברות איחוד הצלה

מליאת הכנסת אישרה היום (ד') בקריאה טרומית את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הטיפול הרפואי, התשפ"ג-2022. ההצעה של חבר הכנסת אוריאל בוסו (ש"ס), אליה הוצמדה הצעה דומה של חבר הכנסת אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל), עוסקת בשלב הראשון בהסדרת המקצועות  פרמדיק ופרמדיק בכיר. ההצעות תועברנה לדיון בוועדת הבריאות של הכנסת.

השלב הראשון של ההצעה שאושר היום (29 חברי כנסת הצביעו בעד, ללא מתנגדים או נמנעים) מגדיר את ההכשרה הנדרשת לפרמדיקים כך שלשם קבלת תעודה במקצוע בריאות יידרש פרמדיק לתעודה המעידה על סיום קורס פרמדיקים שמשרד הבריאות מכיר בה, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות.

פרמדיק בכיר יידרש לתואר אקדמי ראשון ברפואת חירום, הכשרה מעשית ועמידה בבחינות. עוד מוצע להסמיך את שר הבריאות לקבוע בתקנות פעולות רפואיות שיותרו לפרמדיק ולפרמדיק בכיר לבצע על אף שאינם רופאים.

חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008 מסדיר את העיסוק במקצועות בריאות המפורטים בתוספת הראשונה שבו וקובע את התנאים לקבלת תעודה במקצועות אלה. בין היתר נדרש כי למבקש יהיה תואר אקדמי במקצוע הבריאות שבו הוא מבקש לעסוק. לפי עמדת משרד הבריאות, כפי שהובעה בדיוני ועדת הבריאות של הכנסת, בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות יש להסדיר רק מקצועות שבהם נדרש תואר אקדמי כתנאי למתן התעודה.

כיוון שלגבי פרמדיקים מוצע לקבוע תנאי כשירות הכוללים לימודי תעודה ולאו דווקא תואר אקדמי, מוצע לעגן את המקצוע בחוק נפרד, ובהמשך אפשר יהיה לכלול בו מקצועות טיפול רפואי נוספים, שתנאי הכשירות שלהם יכללו גם הם לימודי תעודה.

עם זאת, כדי ליצור אחידות בחיקוקים המסדירים עיסוקים במקצועות בריאות ובמקצועות טיפול רפואי, מוצע ככלל להחיל את הוראות חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות גם על מקצועות הטיפול הרפואי המוסדרים על פי החוק המוצע.

ההצעה, שהשלב הראשון שלה אושר היום, קובעת כי משרד הבריאות יכיר בלימודי מקצוע פרא-רפואיים ומתמחי התנהגות חוץ אקדמיים ובמוסדות החרדיים בהתאם, כבלימודי תואר ראשון. כלומר, שיינתן רישיון לעיסוק במקצועות הבריאות - פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת - לאנשים שלמדו לימודים במוסדות שאינם בהכרח אקדמיים ובתחומים שאינם חופפים למקצועות הבריאות, ובלבד שיעברו הכשרה מסוימת.

כפי שדווח בדוקטורס אונלי, במטה המאבק שהוקם במחאה על התיקון לחוק על ידי קלינאיות תקשורת ומרפאות בעיסוק מתריעים: "הניסיון להכניס פוליטיקה למקצועות הבריאות הוא סכנת חיים". לדברי המתנגדים לתיקון המוצע: "מעבר לכשל הראשוני של פגיעה בבריאות הציבור והורדת הסטנדרטיים הבינלאומיים, טיפול שיינתן על ידי מטפלים שאינם ראויים ושלא עברו את ההכשרה המתאימה והמקיפה עלול לפגוע בבריאות המטופלים ויכול לגרום לנזקים בלתי הפיכים, מה שיביא להכבדה נוספת על מערכת הבריאות שכבר נמצאת באי ספיקה".

נושאים קשורים:  מקצועות פרה-רפואיים,  פרמדיקים,  חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות,  חדשות
תגובות
אנונימי/ת
01.03.2023, 20:40

בשולי ה"רפורמה המשפטית" החרדית