מחקרים

המתנה ממושכת במלר"ד בטרם אשפוז במחלקה וסיכון לתמותה

חולים ששהו במהלך הלילה במחלקה לרפואה דחופה בעודם ממתינים לאשפוז במחלקה הראו סיכון מוגבר לתמותה בבית החולים ולסיבוכים נוספים במהלך אשפוזם

"זמני ההמתנה למרפאות ולחדרי ניתוח יגדלו, להערכת כלכלנים, בעוד חצי שנה עד שנה וחצי". אילוסטרציה

חולים השוהים באופן ארעי במחלקה לרפואה דחופה (מלר"ד) וממתינים לאשפוז בבית החולים עלולים להיות פגיעים יחסית. על אף זאת, עדיין חסר ידע בנוגע לתחלואה והתמותה של חולים מבוגרים המעבירים את שעות הלילה במלר"ד בעודם ממתינים למיטה במחלקת האשפוז.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'JAMA internal medicine' מטרת החוקרים הייתה להעריך האם חולים מבוגרים המעבירים את הלילה במלר"ד בהמתנה לאשפוז במחלקה נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה בבית החולים.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה פרוספקטיבי בו נכללו חולים מבוגרים (מעל 75 שנים) שביקרו באחד מ-97 מחלקות לרפואה דחופה בצרפת, ואושפזו לאחר מכן, בתקופה שבין ה-12 ל-14 בדצמבר 2022. החוקרים הגדירו שתי קבוצות והשוו ביניהן: אלו ששהו במלר"ד מחצות ועד ל-8:00 בבוקר (קבוצת מלר"ד) ואלו שאושפזו במחלקה לפני חצות (קבוצת מחלקה).

התוצא הראשוני של המחקר היה הייתה תמותה בבית החולים, קטועה (truncated) לאחר 30 יום. התוצאים השניוניים כללו אירועים חריגים בבית החולים (כלומר, נפילות, זיהום, דימום, אוטם שריר הלב, שבץ מוחי, פקקת, פצעי לחץ והפרעות נתרן) ומשך השהייה בבית החולים. החוקרים השתמשו במודל רגרסיה לינארית מוכללת מעורב לצורך השוואת התוצאים בין הקבוצות.

במחקר השתתפו בסך הכל 1,598 חולים (גיל [טווח בין רבעוני] חציוני, 86 [80-90] שנים; 880 [55%] נשים ו-718 [45%] גברים), מתוכם 707 (44%) מקבוצת המלר"ד ו-891 (56%) מקבוצת המחלקה. מתוצאות החוקרים עולה כי חולים שהעבירו את הלילה במלר"ד הראו שיעורי תמותה גבוהים יותר בבית החולים, של 15.7% לעומת 11.1% (יחס סיכון מתוקנן, 1.39; רווח בר-סמך של 95%, 1.07-1.81). כמו כן, חולים אלו סבלו מסיכון גבוה יותר לאירועים חריגים בהשוואה לקבוצת המחלקה (סיכון יחסי מתוקנן, 1.24; רווח בר-סמך של 95%, 1.04-1.49), ומחציון אשפוז ממושך יותר (9 לעומת 8 ימים; יחס שיעורים, 1.20; רווח בר-סמך של 95%, 1.11- 1.31). באנליזה של תתי-קבוצות שנקבעה מראש על חולים שנזקקו לסיוע בפעילויות החיים היומיומיות נמצא כי שהיה במהלך הלילה במלר"ד נקשרה עם שיעורי תמותה גבוהים יותר בבית החולים (סיכון יחסי מתוקנן, 1.81; רווח בר-סמך של 95%, 1.25-2.61).

לסיכום, ממצאי מחקר העוקבה הפרוספקטיבי אותו ערכו החוקרים מצביעים על כך שבחולים מבוגרים, שהיה במלר"ד לאורך הלילה בעודם ממתינים לאשפוז במחלקה נקשרה עם תחלואה ותמותה מוגברות בבית החולים, ובפרט בחולים שעצמאותם הייתה מוגבלת. בהמשך לכך, החוקרים מוסיפים כי יש לתעדף קשישים בקבלה למחלקות האשפוז.

מקור:

Roussel MTeissandier DYordanov Y, et al. Overnight Stay in the Emergency Department and Mortality in Older Patients. JAMA Intern Med. 2023;183(12):1378–1385. doi:10.1001/jamainternmed.2023.5961

נושאים קשורים:  מחקרים,  אשפוז,  מלר"ד,  תמותה באשפוז,  המתנה לאשפוז
תגובות