קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קורסים מקצועיים
איזור: תל אביב והסביבה

המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה, שנת לימודים, תש"פ
"בריאה" בריאות הנפש של האישה מפריון ומעבר לו...

Mental health of woman from fertility and beyond

ראש החוג: פרופ' יחיאל לבקוביץ
רכזות הקורס: ד"ר ג'ודית ריידמן הלפר, גב' ציפי רולניק

מתכונת ההוראה:
7 מפגשים בסמסטר, 4 שעות אקדמיות במפגש ואתר למידה אינטרנטי.
לפרטים נוספים אודות הקורס לחץ כאן

מועד ומקום: ימי שלישי, בין השעות 16:00-20:30, בניין הפקולטה לרפואה.

שכר לימוד: 1,500 ש"ח לסמסטר, 2,500 ש"ח שנתי בהרשמה מראש.

להרשמה מקוונת לחץ כאן

מזכירות המרכז האקדמי ללימודי המשך 03-6409797/9228
cmetau@tauex.tau.ac.il