קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: קורסים מקצועיים
איזור: תל אביב והסביבה

המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה, שנת לימודים תש"פ
בשיתוף החברה הישראלית לניהול סיכונים ולבטיחות הטיפול ברפואה

לימודי בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה
Patient Safety and Risk Management
מסלול התמקצעות, קורס בסיסי, קורס למתקדמים

מרכזי הקורס: ד"ר יוסי טל, פרופ' ירון יניב, ד"ר אורלי מנור

מסלול התמקצעות- לחץ כאן לפרטים נוספים
מועד ומקום: ימי שני, בין השעות 16:00-20:00, בניין הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב.
שכר הלימודי 7000 ₪ שנתי - שכר לימוד מופחת על המסלול המלא.

קורס בסיסי- לחץ כאן לפרטים נוספים
מועד ומקום: ימי שני, בין השעות 16:00-20:00, סמסטר א' החל מתאריך 28.10.19, בניין הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב.

קורס למתקדמים- לחץ כאן לפרטים נוספים
מועד ומקום: ימי שני, בין השעות 16:00-20:00, סמסטר ב' החל מתאריך 10.2.20, בניין הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב.

להרשמה מקוונת לחץ כאן

מזכירות המרכז האקדמי ללימודי המשך 03-6409797/9228
cmetau@tauex.tau.ac.il