המרכז הבינלאומי ללימודי טראומה והיערכות לפיגוע המוני

09.08.2018, 14:03