התוכנית הלאומית למאבק בשבץ מוחי

10.09.2015, 09:20