מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב

11.05.2016, 09:36