אלוף (מיל.) עמוס גלעד

 

ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה – IPS, המרכז הבינתחומי, הרצליה; אלוף בדימוס בצה"ל ובכיר לשעבר במערכת הביטחון הישראלית