פרופ' יצחק בן ישראל

 

ראש מרכז הסייבר המשמש גם כראש סדנת יובל נאמן למדע וביטחון באוניברסיטת תל אביב; לשעבר ראש סוכנות החלל של ישראל, אלוף (מיל.)

18.06.2020, 13:36